Energikonsultens råd

lørdag 23. april 2016


| Vintersol i nr. 12 |

«Sol ute, sol inne...»

- Vi ønsker oss et hus som puster og lever, sa vi til Bjørge
da han kom på befaring i vårt lille, gamle hus på pynten av Fjellstrand.

Vi hadde konstatert at huset trengte mye omsorg. Noen hadde nevnt at huset burde rives.
Vi ville bevare så mye som mulig av huset. Bjørge har selv pusset opp et gammelt hus,
bevart mye og oppgradert med grønne verdier. 


Les om Villa Dammen HER.

Befaringen med Bjørge var svært hyggelig og lærerrik. Det føltes som om huset hadde vært
hos legen. Den hyggelige legen konstaterte at her måtte det rehabilitering til, men han var
 positiv. 
Vi måtte være tålmodige, trå til, dykke ned i de mange lag for å virkelig finne
 husets
helsetilstand. Vi håpet at lagene var like fine som 
våre forelska øyne
nå observerte huset. 
Vi gledet oss til skattejakten.

Les under Bjørges omtale av huset som vi tok videre med KIMA.

| Hilde |
| Bjørge rusker tak i vegger og tak |


Fra Bjørge:Jeg er ingen historiker, men jeg antar huset er bygget I Jugendstil. 

Dette kjennetegnes ved:


- valmede mansardtak
- svai I tak mot gesims
- karnapp
- krysspostvinduer med smårutede rammer øverst

I vurderingen av hva dere skal gjøre med bygningen er stilperioden en viktig knagg og henge
planlegging av tiltak på. For enten følger man det, eller så gjør man det ikke (min mening). Noe midt
I mellom er bortkastet tid og ressurser på noe som bare ligner litt. Dybde på gesimser, organiske buer
 I stedet for rette vinkler, manglende overheng over grunnmur er ikke bare stilhistorisk jåleri, men
 også viktige proporsjoner for hjernens oppfattelse av hva dette huset er. Begynner man å endre på
 dette så sitter man kanskje igjen med noe som er like irriterende som glør I øyet. Som eksempel kan
nevnes at det ikke er noen tvil om at vinduene ikke er originale. Mentalt forventer man noe annen enn
man får uavhengig om man jobber hos riksantikvarer eller ei. Så enten bruker man kjennetegnene
som rettesnor eller så dyrker man friheten til å skape et nytt uttrykk dere har eierskap til.
 De viktigste begrensningene ligger I selve konstruksjon. Hus fra før dampsperren og mineralullen
 kom rundt 1960-tallet er konstruert slik at hele bygningskroppen takler fuktbelastning fra
inn- og utsiden. I moderne byggeteknikk ledes fukten til ventiler fordi alle flater har dampsperre.
 Eventuelle brister I sperren eller mangelfull montering ved lettvegger/etasjeskiller kan lede til at
fuktbelastningen blir fokusert i overgangene. Begrensninger I produksjonsteknikken gjør at gamle
 hus er konstruert med grovere og tyngre materialer I motsetning til det lette bindingsverket, som
ble tatt I bruk fra 1960 og frem til I dag. Dette gjør at det er mye organisk materiale inne i gulv,
vegg og takkonstruksjoner. Dette kan man ikke uten videre oppgradere ved å bruke moderne
 teknikker og materialer uten å øke risikoen for feks fuktskader.


T A K :

taket har asfaltshingel som viser tegn til slitasje (lekkasje gjennom undertak etc).
Her har det nok ligget skifer eller flat teglstein. Siden loftet er så godt luftet har trekonstruksjonen
overlevd. Ved oppgradering ønskes kaldloftet fjernet for bedre utnytting av volum. Da bør
takbjelkene etterisoleres og undertaket luftes fra utsiden. En måte er legge nye sløyfer og lekter
(ny takstein, skifer el.)

 
Y T T E R V E G G E R :

Bærer preg av aldrende materialer. Spesielt vil panel I 2.etg ha behov for utskiftning
i nær fremtid. Panel er montert direkte på reisverket inne i veggen. Altså ingen lufting under panel
 (grunnmur og yttervegg er flush). Dette har overlevd pga av uttørking ved varmetap innenfra og god
materialkvalitet. Enten gjøres utskifting av panel I tillegg til etablering av lufting og montering av
 vindsperreduk for å redusere lekkasje og trekk eller så etterisolerer man også. Min anbefaling
er i så fall utvendig etterisolering med cellulloseisolasjon. Mineralull krever dampsperre
innvendig.

Ifht nytt eller gammelt stiluttrykk henger dette gjerne sammen med etterisolering. Etablering
av lufting under tak og veggpanel er minimale endringer på proporsjoner. 15 cm isolasjon på
 yttervegg noe annet. Da vil det være greiere å abstrahere husets form, men gå for rettere
vinkler, mindre dybde I overgang vegg/tak for å utvikle et mer moderne uttrykk.
 
Hva gjelder bærekraft aspektet er naturlig, kortreist og/eller gjenbrukt gode stikkord.

| Bror og Bjørge kikker inn i et tykkhudet hus |
0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

BÆREKRAFTIG RENOVERING / NUMMER TOLV © All rights reserved · Theme by Blog Milk · Blogger