Energikonsulenten

onsdag 9. mars 2016


| Foto: Hilde Mork |


Jeg har vokst opp med lærdommen om at vi sparer strøm ved å slukke
lys i de rom vi ikke oppholder oss i. T-skjorte inne tilhører sommerhalvåret,
og hjemmestrikka ullsokker var kult. De varmet iallefall.

Huset jeg kjenner som mitt barndomshjem ligner nr. 12.
Det er gammelt, oppleves av mange som gulvkaldt og vinduene forteller
når gradene synker. Men jeg liker det. Det lever.

Og jeg ønsker forsatt å kjenne sesongene på kroppen i hverdagen.
Det skal så klart ikke blåse stivt gjennom vegger og få alle mine
stearinlys til å blafre uanstendig mye, men jeg vil leve i et hus som puster.
Og jeg tuller meg gjerne inn i et pledd om huset krymper seg i vinterkulda.

Men holder det å skru av lyset? Nei, det er en del ting som må
være på plass for at et hus både skal være bærekraftig og energieffektivt. 
 En ting er hvordan huset er bygget, men også livsstil spiller inn.

Men her er vi bokstavlig talt grønne. Vi kan lite, men vil så mye.

Min kjære bror visste råd, og gav oss en link til et prosjekt kalt «Villa Dammen»
Der fant vi Bjørge Sandberg-Kristoffersen, mannen bak portalen.
Han jobber som energikonsulent for Entelligens ASDette er en mann 
med mye kompetanse på feltet, men han har også 
mye erfaring med å renovere sin egen bolig.

Les mer om prosjektet hans her: www.villadammen.no. 
Villa Dammen er en stor inspirasjonskilde!

Vi tok kontakt med Bjørge, og har leid han inn som rådgiver for nummer 12. 





 | VILLA DAMMEN Foto: Ingeborg Øien Thorsland |



Jeg bad Bjørge om å fortelle litt om hva 
en rådgivingsprosess innebærer:


Finnes det andre hensyn å ta enn fargevalg og parkett eller laminat når
en skal pusse opp eller bygge nytt?

Boligen vår, er den viktigste rammen for våre liv og for våre individuelle levemåter. 

Det er her vi former og fastholder vårt viktigste fotfeste i tilværelsen for våre familier, 
venner og samfunnet generelt. Hvordan skal vi vekke til live og forsterke de båndene 
som knytter oss til omgivelsene på et emosjonelt, estetisk og miljøvennlig plan?

Som energirådgiver er det ikke gitt at man bare skal fokusere på avgjørelser om 
isolasjonstykkelse eller oppvarmingssystemer. Jeg liker veldig godt Husbankens 
definisjon på begrepet “byggeskikk”:



”En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn 
til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk og energi, universell utforming 
og estetikk inngår i en stedlig helhet" 



Det er altså en sammenheng mellom ute- og innemiljø, helse og trivsel 
og fornuftigressurs- og energibruk. For de fleste vil rehabiliterings- eller 
byggeprosessen bli ekstremt detaljfokusert. Det er lett å gå glipp av den 
røde tråden som snor seg rundt i nabolaget, inn porten, rundt i hagen 
din og inn inngangsdøren.

Jeg liker å tenke på tenke på de sidene ved energieffektivisering 
som vannbåren varme, varmepumper, isolasjon og så videre, som de harde 
realiteter ved en slik prosess. Men disse berører i aller høyeste grad de mykere 
sidene ved livet innenfor husets fire vegger. Man skal leve med, og forstå 
disse tilpasningene til boligen for å kunne utnytte potensialet til det fulle. 
Premien er et sunt og godt innemiljø med god og forutsigbar komfort.

Som regel vil en rådgivingsprosess starte med en befaring der 
vi sammen går gjennom boligen innvendig og utvendig. Imens snakker 
vi om spesifikke detaljer ved boligen og dens tilstand, erfaringer med å bo der, 
forutsetningene beboerne har for å bo der og hvordan det planlegges for fremtiden. 
Vi kan også bidra med råd underveis i byggeprosessen i valg av materialer, 
utforming og «myke og harde» løsninger. 

Alle boliger er helt unike i forhold til utforming, plassering og ikke minst
husholdningens levesett. Det er dermed veldig individuelle tilnærminger til økonomi, 
komfort og miljø. Målet vårt er å finne de løsningene som vil gi best tilpasning til d
ette unike huset og dets beboere, samt at tiltakene skal være innenfor rekkevidde. 
Det er ingen vits å foreslå et månelandingsprosjekt hvis astronautene ikke 
tror de kommer tilbake. Og vi, i Entelligens AS, har trygg 
retur til Moder Jord, som forutsetning.


Her er noen tips for miljøvennlig bygging, 
som jeg har hatt god nytte av i Villa Dammen:

01. 
Redusere energibruken ved bevisst adferd, utforming, isolering og tetting.  

02. 
Bruk fornybar energi.

03. 
Kortreiste, naturlige og lite bearbeidete materialer som er miljøvennlige.

04. 
Enkle, lesbare og tilgjengelige løsninger, som er varige og lette å vedlikeholde.


Av 

BJØRGE  SANDBERG-KRISTOFFERSEN




| Bjørge Sandberg-Kristoffersen trykktester Villa Dammen |


Min foreløpige konklusjon er at en energikonsulent som Bjørge er en utrolig god
investering. Kartlegging av de harde fakta, kunnskap om energi, men også en sunn
tilnærming av kundens livsstil, gjør det kjærkomment i en prosess der man ofte 
står rådløs og i villrede pga. mangel på kunnskap.

Vi er forsatt ganske grønne på området. Men Bjørge har åpnet 
opp for ny kunnskap, og oppfordring om å være nysgjerrige
gjør at vi hopper i dette med gjenvunnet energi! 

Jeg kommer tilbake til hva Bjørge har gjort 
for oss i denne prosessen.

Bjørge Sandberg-Kristoffersen og Entelligens AS er en av våre
samarbeidspartnere i denne prosessen.

| HILDE |






0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

BÆREKRAFTIG RENOVERING / NUMMER TOLV © All rights reserved · Theme by Blog Milk · Blogger