HORISONT

torsdag 11. februar 2016
|   HUG ME  |  Trykk 50 x 70  | www.hildemork.bigcartel.com  | Definisjon av «Horisont»


1:
Der himmelen visuelt møter jorden, synsrand: «Solen gikk ned i horisonten»

2:
Overført helhetlig forståelse, interessefelt: «Utvide sin horisont»

                                                         


Å dvele gir ro. Grobunn for perspektiver. Noe å leve etter.
Men vi trenger ikke definere hvilken horisont som er best,
jeg tror bare at vi alle trenger en egen horisont vi kan like å stå opp til,
og legge oss til. En horisont for øye, og en for sjela.

Trykket mitt «Hug me» er en av mine favoritthorisonter fra Telemark.
Et gammelt tre på en slette. Telemark har også utvidet min indre 
horisont på mange måter. 

Men så var det havet.
Den uendelige horisonten. Vårt nye hjem ligger ved Oslofjorden.
Vi har ikke det ville havet utenfor, men øynene kan hvile på en bred, salt fjord,
og i enden en lang åskam sola kan leke med når dagen ebber ut.

Jeg ser fram til å dele vår nye horisont framover.
Men det er noe med å ta farvel med det gamle, og rydde plass 
til det nye. Enn så lenge prøver vi å leve i det nuet kan gi av
gødsel til det som kommer. 
|   Hilde  | 

0 kommentarer:

Legg inn en kommentar

BÆREKRAFTIG RENOVERING / NUMMER TOLV © All rights reserved · Theme by Blog Milk · Blogger